“Τα μαύρα μάτια το πρωί”, Φανή Δημοπούλου, Δολό Πωγωνίου, Πολυφωνικό Καραβάνι 2009