Θεοφάνεια με τον ΦΑΝΗ ΓΙΩΤΗ στα Kτίσματα Πωγωνίου, Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2014