“Την ημέρα δεν κοιμούμαι”, Αυτοσχέδιος όμιλος Τσαμαντά, Τσαμαντάς – Μουργκάνα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001