“Την βραδιά που βγήκα στο βουνό”, ΒΛΑΧΟΙ ΑΝΤΟΝ ΠΟΤΣΙ, Mαργαρίτι, Θεσπρωτία, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004