“ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΠΙΤΟΥΛΗ”, Πολυφωνικός όμιλος Αετομηλίτσας, πρόβα σε εκκλησία, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001