Τραγούδι της ξενιτιάς, “ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ”, Χρυσόδουλη, Πολυφωνικό Καραβάνι 2003