Τραγουδώντας τα χωριά! Το πέρασμα της σκυτάλης – Γιρομέρι Θεσπρωτίας, Πολυφωνικό Καραβάνι 2014