“Βλάχα πλένει στο ποτάμι”, Εργαστήρι Πολυφωνίας, Γολά, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004