“ΧΩΡΙΟ ΕΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΙΑ”- Ορεινό Πωγωνίου, κυρία Σοφία. Πολυφωνικό Καραβάνι 2015